Rekrutacja do żłobka

Zapisy trwają od 15 kwietnia do 15 maja

Warunkiem zgłoszenia dziecka do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie wypełnionej karty zgłoszeń 
w wyznaczonym terminie.  Złożenie karty nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.
Rekrutacja odbywa się zgodnie ze Statutem Żłobka Miejskiego w Karlinie 
oraz Regulaminem rekrutacji.
Karty zgłoszeń są dostępne do pobrania w załączniku poniżej.
Od 15.04.2017 będą dostępne także w Żłobku.
Wypełnione karty zgłoszeń należy składać u Dyrektora lub wicedyrektora 
w Przedszkolu Miejskim w Karlinie ul. Moniuszki 8 w godz. pracy placówki.
     

Zapraszamy!

Ċ
Przedszkole Karlino,
18 lut 2016, 00:44
Ċ
Przedszkole Karlino,
18 lut 2016, 00:40