Rekrutacja do żłobka

Informujemy, iż lista dzieci zakwalifikowanych do Żłobka na rok szkolny 2019/2020 została wywieszona w Żłobku Miejskim w Karlinie.

Rodzice do 27 czerwca 2019r. mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do Żłobka (osobiście lub telefonicznie). Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych.

Informacje dotyczące daty planowanego spotkania organizacyjnego dla rodziców /opiekunów dzieci przyjętych do Żłobka zostaną opublikowane na stronie www Przedszkola i Żłobka.

     

Zapraszamy!

Ċ
Przedszkole Karlino,
8 kwi 2019, 23:34