Rekrutacja do żłobka

Zapisy trwają od 15 kwietnia do 15 maja

Warunkiem zgłoszenia dziecka do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie wypełnionej karty zgłoszeń 
w wyznaczonym terminie.  Złożenie karty nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.
Rekrutacja odbywa się zgodnie ze Statutem Żłobka Miejskiego w Karlinie oraz Regulaminem rekrutacji.
Karty zgłoszeń są dostępne do pobrania w załączniku poniżej.
Wypełnione karty zgłoszeń należy składać u Dyrektora lub wicedyrektora 
w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Karlinie ul. Moniuszki 8 w godz. pracy placówki (6.30 -16.00).
     

Zapraszamy!

Ċ
Przedszkole Karlino,
18 lut 2016, 00:44
Ċ
Przedszkole Karlino,
18 lut 2016, 00:40