Opłaty w żłobku

                                                  Uwaga

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie nr XIX/180/12 z dnia 28 lutego 2012r.

W sprawie ustalania opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w żłobku §2.1.

Informujemy, iż opłata za korzystanie z usług Żłobka Miejskiego 

od 1 stycznia 2020r.  wynosi 260,00zł miesięcznie.


6,75 zł. - za  wyżywienie dzienne


 UWAGA

  NUMER  KONTA  DO DOKONYWANIA  WPŁAT   ZA   ŻŁOBEK: 

 37 1020 2821 0000 1202 0119 4497  

Comments