Rekrutacja

     Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

      Data

Etap rekrutacji

Od

do

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

24 luty 2020

02 marzec 2020

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym – złożenie karty zgłoszenia

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola

03 marca 2020

20 marca 2020

Złożenie w Przedszkolu karty zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

03 marca 2020

25 marca 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

17 kwietnia 2020

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

17 kwietnia 2020

28 kwietnia 2020

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Przedszkola

4 maja 2020

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola

Procedura odwoławcza

 

Od 4 maja 2020

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia decyzji komisji rekrutacyjnej. 

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do Przedszkola

18 maja 2020

21 maja 2020

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w Przedszkolu.

Złożenie w Przedszkolu kart zgłoszeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

18 maja 2020

22 maja 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

 

25 maja 2020

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych niezakwalifikowanych  do Przedszkola w trakcie rekrutacji uzupełniającej

25 maja 2020

29 maja 2020

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w czasie prowadzonej rekrutacji uzupełniającej.

02 czerwca 2020

Opublikowanie list dzieci przyjętych do Przedszkola w trakcie rekrutacji uzupełniającej

Od  02 czerwca 2020

 

Procedura odwoławcza.


Ċ
Przedszkole Karlino,
18 lut 2020, 00:39
Ċ
Przedszkole Karlino,
14 lut 2020, 10:45