Opłaty

Listy opłat z tytułu korzystania z usług Przedszkola są dostępne do 5 dnia każdego miesiąca u nauczycieli w grupach w tzw. "zeszycie opłat".  

Rodzice /Opiekunowie są zobowiązani do TERMINOWEGO UISZCZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA!!!
do 15 dnia każdego miesiąca.
W przypadku zalegania z opłatami bęzie wszczynane postepowanie windykacyjne.

Opłaty za wyżywienie - dziennie 5 zł. (100%)
I śniadanie + obiad - 4 zł dziennie  (80%)

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 7.30 -12.30 - 
jest to czas bezpłatny dla wszystkich dzieci korzystających z usług przedszkola, pozostałe godziny płatne w wysokości 1 zł. za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w przedszkolu - dzieci od 2,5 lat do lat 5.
Za dzieci 6 letnie Rodzice nie ponoszą opłat za tzw. godziny płatne, za dzieci 6 letnie rodzice pokrywają wyłącznie koszty wyżywienia.

Prowadzone są bezpłatne zajęcia z rytmiki i angielskiego dla wszystkich grup wiekowych.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA MOŻNA DOKONAĆ W KASIE ZAKŁADU OŚWIATY, UL. SZYMANOWSKIEGO 
             (3 PIĘTRO)
LUB   PRZELEWEM NA KONTO:

                       76 1020 2821 0000 1902 0119 4422