Warto wiedzieć‎ > ‎

Nasz dzień w przedszkolu

Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami Nowej Podstawy Programowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku  programy wychowania przedszkolnego.

Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.

Ramowy rozkład dnia dzieci starszych

6.30–7.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30–8.00

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00–8.15

Ćwiczenia poranne.

8.15–8.30

Przygotowanie do śniadania.

8.30–9.00

Śniadanie.

9.00–10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.00-9.30

9.30-10.00


Religia – oddział VIII

Religia – oddział IX

*każdy wtorek i czwartek miesiąca

10.30–11.15

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) bądź gry i zabawy swobodne w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

11.15–11.30

Przygotowanie do obiadu.

11.30–12.00

Obiad.

12.00–12.15

Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne.

12.15–13.15

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13.15–13.30

Przygotowanie do podwieczorku.

13.30–13.45

Podwieczorek.

13.45–16.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, przejawiających różnorodne uzdolnienia. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Ramowy rozkład dnia dzieci młodszych

6.30–7.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30–8.15

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.15–8.30

Przygotowanie do śniadania.

8.30–9.00

Śniadanie.

9.00-9.20

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.20-11.15

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe. Gry i zabawy swobodne i ruchowe w sali.

11.15–11.30

Przygotowanie do obiadu.

11.30–12.00

Obiad.

12.00–13.30

Leżakowanie. Ćwiczenia relaksacyjne, bajko terapia, muzykoterapia

13.30–14.00

Przygotowanie do podwieczorku.

14.00–14.15

Podwieczorek.

14.15–16.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, przejawiających różnorodne uzdolnienia. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.