Warto wiedzieć‎ > ‎

Nasz dzień w przedszkolu

Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami Nowej Podstawy Programowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

  • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
  • co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze),
  • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  • pozostały czas – 2/3 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Zajęcia z dziećmi odbywają się w zależności od warunków atmosferycznych w sali lub na powietrzu.
A oto jak przedstawia się plan dnia naszych wychowanków:


 Godzina:  aktywności
 6:30 - 8:15
Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami i innymi zabawkami, śpiewamy, oglądamy książeczki. Zabawy kołowe z udziałem nauczyciela. Zabawy z inicjatywy dzieci, ćwiczenia słownikowe, zabawy i ćwiczenia ruchowe, praca korekcyjno–kompensacyjna.
8:15 - 8:30 Czynności higieniczne.
8:30 - 9:00
Jemy śniadanie, (lepiej się nie spóźniać, niezdrowo jeść chłodne posiłki i smutno siedzieć samemu przy stoliku).
9:00 - 11.30
Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowana do możliwości dziecka. Uczestniczymy w zajęciach i zabawach: malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, budujemy z klocków.
11:30-12:00


Jemy obiad i odwiedzamy łazienkę.
 
12:00-14:00
Spacery po najbliższej okolicy lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.
 
Odpoczywamy (grupy młodsze) ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub bajek.; doskonalimy swoje umiejętności, rozwijamy nasze zainteresowania (grupy starsze).Przygotowujemy się do podwieczorku, słuchamy baśni.
 14:00-14:20  Jemy podwieczorek
 Od 14:00
 Aktywność własna dzieci - zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym na dowolnie wybranym sprzęcie ogrodowym.  Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.