O nas

Przedszkole im. Kubusia Puchatka

ul. Moniuszki 8, 78-230 Karlino

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Karlino.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
 
Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30 (od poniedziałku do piątku). W okresie ferii oraz wakacji pełni dyżur.
  • Zapewniamy naszym wychowankom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju.

  • Wyposażamy dzieci w wiedzę, umiejętności i podstawy niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

  • Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami, szkołą, poradnią psychologiczną oraz społecznością lokalną.

  • Kształtujemy w dzieciach wrażliwość estetyczną poprzez szeroką gamę zajęć plastycznych.

  • Organizujemy uroczystości dla dzieci, rodziców i ich rodzin.

  • Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, podczas których mają możliwość pracować i bawić się z dzieckiem.

  • Organizujemy imprezy, uroczystości, wycieczki.

  • Tworzymy atmosferę ciepła, zaufania i przyjaźni między dziećmi, rodzicami, nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi.

  • Kształtujemy poczucie więzi z najbliższym środowiskiem.

  • Tworzymy okazję do poznawania tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych

Pracownicy przedszkola to kadra pedagogiczna  oraz personel administracyjno - obsługowy.
Kadra pedagogiczna przedszkola to nauczycielki z wyższym wykształceniem, które systematycznie doskonalą swój warsztat pracy.