Klauzula informacyjna dla Rodziców

opublikowane: 7 cze 2018, 10:52 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 7 cze 2018, 23:00 ]

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Karlinie / Żłobek Miejski w Karlinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka / Żłobek Miejski  z siedzibą przy ul. Moniuszki 8, 78-230 Karlino, tel. 94 311 95 41, e-mail: karlinoprzedszkole@onet.pl
Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Miejskim im. Kubusia Puchatka / Żłobku Miejskim w Karlinie jest Pani Marlena Mazur-Pączek, e-mail: iodmp@oswiata-karlino.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka / Żłobek Miejski w Karlinie jest:
· art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
· art.6 ust.1 lit. a - w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
· art.6 ust.1 lit. b - przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci mogą być przekazywanie jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

Comments