Zajęcia projektowe

Zajęcia poznawczo- naukowe
Zgłębiamy wiedzę o świecie oraz procesach zachodzących w przyrodzie


Zajęcia rytmiczno-taneczne
Kształtujemy umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce oraz wrażliwość słuchową


Zajęcia z kodowania i programowania
Uczymy logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów oraz poszukiwania różnych rozwiązań przy użyciu nowoczesnych technologii.


Rehabilitacja ruchowa
Podejmujemy działania mające na celu przywrócenie pełnej sprawności fizycznej


Zajęcia matematyczno-techniczne
Kształtujemy kompetencje matematyczne, logiczne, analityczne myślenie.

Zajęcia wczesnego wspomagania
Stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego i emocjonalnego dziecka.


Zajęcia rozwijające kompetencje językowe
Usprawniamy pracę narządów artykulacyjnych poprzez gimnastykę buzi i języka.

Zajęcia terapeutyczne indywidualne
Zajęcia z dziećmi polegają na poprawie koncentracji uwagi oraz doskonaleniu motoryki małej i dużej.
Comments