Edukacja nauczycieli

Warsztaty - rozwijanie kompetencji kluczowych. Dzięki dofinansowaniu z projektu „Dzielny Przedszkolak – BIS” nauczyciele z przedszkola w Karlinie uczestnicząc w warsztatach mogą poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w codziennej pracy edukacyjnej. 
Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych zaczyna się już od uczestnictwa dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej. Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- modelowanie, 
- naśladowanie pozytywnych wzorców, 
- świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej, 
- odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni, 
- zastosowanie zasad indywidualnego podejścia do dziecka. Na żadnym etapie rozwojowym zależności między: naturalną aktywnością, potrzebami dziecka i jego możliwościami nie mają tak bezpośredniego przełożenia na kształtowanie się kompetencji kluczowych, jak właśnie w wieku przedszkolnym.