Wsparcie dla Rodziców i nauczycieli

W ramach projektu odbywają się różne formy wspierania Rodziców i nauczycieli. 
Są to między innymi:
- warsztaty dla Rodziców i opiekunów,
- warsztaty dla nauczycieli,
- studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej.