Statut przedszkola

Drodzy Rodzice!
Statut Przedszkola jest najważniejszym dokumentem wewnętrznym placówki, 
obowiązek przestrzegania tego dokumentu dotyczy pracowników jak i też wszystkich Rodziców/ opiekunów oraz przedszkolaków.
Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem.
Ċ
Przedszkole Karlino,
7 sty 2018, 07:35