Ramowy rozkład dnia

                                      RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  DLA DZIECI MŁODSZYCH    

 

Godziny

 

Zabawa

 

Zajęcia dydaktyczne

 

Zajęcia na powietrzu

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne

6.30 -8.30

*Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci i 

  nauczyciela,

*zabawy w kącikach

  tematycznych

*Wspomaganie rozwoju

  dziecka,

 

 

 

8.30- 9.00

 

 

 

*  śniadanie

*Zabiegi higieniczne,

*Czynności samoobsługowe,

*Prace społecznie użyteczne,

9.00 -9.30

 

*Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o  podstawę programową,
*zajęcia i zabawy

  edukacyjne, dydaktyczne
*zajęcia umuzykalniające

* plastyczno-techniczne,

 

 

9.30-11.30

 

 

*Spacery, wycieczki,

*pobyt w ogrodzie

  przedszkolnym,
*zabawy organizowane i  
swobodne, 

*gry sportowe oraz ćwiczenia

  kształtujące postawę dziecka,
*obserwacje przyrodnicze,

 

11.30-12.00

 

 

 

* Obiad

*Zabiegi higieniczne,

*Czynności samoobsługowe,

12.00-14.15

 

 

 

*odpoczynek,

   słuchanie bajek, muzyki,

*Zabiegi higieniczne,

*Czynności samoobsługowe,

* Podwieczorek

14.15-15.00

*zabawy i gry stolikowe, 

  układanki,

*praca indywidualna,

*zabawy dowolne według 

  zainteresowań,

*zabawy w kącikach 

  tematycznych

*zajęcia w małych zespołach

*omówienie z dziećmi

  wydarzeń dnia,
*zabawy konstrukcyjne,

*zabawy twórcze

 

 

 

15.00-16.00

 

 

*pobyt na podwórzu w ogrodzie 

  przedszkolnym,
*zabawy swobodne,
* zabawy kształtujące postawę dziecka,

*obserwacje przyrodnicze

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA   DLA DZIECI STARSZYCH  

 

Godziny

 

Zabawa

 

Zajęcia dydaktyczne

 

Zajęcia na powietrzu

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne

 

6.30 -8.15

*Zabawy  swobodne inspirowane  

  przez dzieci i  nauczyciela,

* zabawy stolikowe, układanki,  

  gry planszowe

*zabawy dowolne według

  zainteresowań,

*zajęcia w małych zespołach,
*zabawy  konstrukcyjne,

*zabawy twórcze

 

 

 

 

8.15- 8.30

 

 

*zestaw zabaw i ćwiczeń porannych

 

 

 

8.30 -9.00

 

 

 

*  śniadanie

*Zabiegi higieniczne,

*Czynności samoobsługowe,

*Prace społecznie użyteczne,

 

9.00 -10.00

 

*Zintegrowana  działalność

  edukacyjna w  oparciu o podstawę

  programową,

*zajęcia i zabawy edukacyjne,

   dydaktyczne
*zajęcia  umuzykalniające

* plastyczno-  techniczne,

 

 

 

10.00-11.30

 

 

*Czynności  samoobsługowe

  związane z wyjściem

   na powietrze

*spacery, wycieczki,

*pobyt w ogrodzie  przedszkolnym,
 *zabawy organizowane i

  swobodne,
*gry sportowe oraz ćwiczenia

  kształtujące postawę dziecka,
*obserwacje przyrodnicze

*Uczenie zasad postępowania

  warunkujących bezpieczeństwo

  dziecka w budynku, w parku i

  poza  terenem przedszkola

*Tworzenie okazji do

  spontanicznej i zorganizowanej

  aktywności ruchowej.

 (w przypadku niesprzyjającej aury- gry i zabawy ruchowe w sali)

 

 

11.30-12.00

 

 

 

* Obiad

*Zabiegi higieniczne,

*Czynności samoobsługowe,

 12.00-12.30

 

 

 

*odpoczynek,

słuchanie bajek, muzyki,

 

12.30-13.00

 

* Wspomaganie rozwoju dziecka: praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno- korekcyjno kompensacyjnym. Obserwacja   pedagogiczna.   Ćwiczenia graficzne,    rozwiązywanie  zagadek, rebusów, gry i zabawy dydaktyczne.

 

 

 

      13.00 - 14.00/13.45

 

 

*pobyt na podwórzu, w 

   ogrodzie  przedszkolnym,
*zabawy  swobodne,
* zabawy kształtujące postawę

  dziecka,

*zabawy ruchowe z

  wykorzystaniem

  sprzętu ogrodowego,

*obserwacje  przyrodnicze

*tworzenie okazji do spontanicznej i zorganizowanej

 aktywności ruchowej

 

 13.45-14.15 - grupy na Traugutta 

14.00 -14.20 
grupy na Moniuszki 

 

 

 

* Podwieczorek

*Zabiegi higieniczne,

*Czynności  samoobsługowe,

 

14.20/ 14.15 -
 - 15.00

* gry i zabawy swobodne dzieci 

  przy niewielkim udziale

  nauczyciela

* zabawy stolikowe,  układanki,

  gry  planszowe

*zabawy dowolne  według

  zainteresowań,

*zajęcia w małych zespołach,
*zabawy konstrukcyjne,

*zabawy twórcze

 

 

 

 

15.00-16.00

 

 

 

*Indywidualne   kontakty z

  dzieckiem,

*Wspomaganie rozwoju dziecka

*Prace użyteczne i porządkowe