Wyniki rekrutacji dzieci do Żłobka

opublikowane: 23 cze 2017, 06:19 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 23 cze 2017, 06:21 ]
Informujemy, iż wykaz kandydatów zakwalifikowanych do Żłobka od września 2017r. 
umieszczony został na drzwiach wejściowych do Żłobka.
Chęć uczęszczania dziecka do placówki rodzic/ opiekun musi potwierdzić u dyrektora 
w terminie do 27.06.2017r. do godz. 15.00.
Comments