Święto Konstytucji 3 Maja

opublikowane: 4 maj 2018, 02:24 przez Przedszkole Karlino


Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą, ustalającą podstawy ustrojowe w nowożytnej Polsce. Świętowanie kolejnej rocznicy jej uchwalenia wyraża naszą potrzebę pielęgnowania chlubnych wydarzeń w historii naszego narodu. W karlińskie obchody tych ważnych wydarzeń zaangażowało się  bardzo wielu mieszkańców także i przedszkolaki. Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości narodowej oraz utrwalanie symboli narodowych ( godło, barwy państwowe, hymn narodowy). Po części oficjalnej właśnie najmłodsze  pokolenie rozpoczęło część artystyczną.  Przedszkolaki wspaniale zatańczyły, śpiewały patriotyczne pieśni i recytowały wiersze.
Była to piękna, pełna radości i dumy narodowej uroczystość.
Comments