"Dzielny Przedszkolak"

opublikowane: 3 sie 2017, 03:25 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 3 sie 2017, 03:26 ]

Gmina  Karlino złożyła wniosek w trybie konkursowym w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W wyniku pozytywnej oceny projektu,  Gmina Karlino otrzymała dofinansowanie.

Działanie: RPZP 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Tytuł:  Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Gminie Karlino

Cel szczegółowy:  Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

Typ projektu:

- Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;

- Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty: katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne;

- Doskonalenie  umiejętności  i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2017 – 31.08.2018.

Opis:  

1. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących przedszkolach na terenie gminy Karlino;
2. W ramach utworzenia nowych miejsc  zostanie odpowiednio wyposażona baza lokalowa oraz przestrzeń do rozwoju psychoruchowego dzieci;
3. Organizacja zajęć dodatkowych: j. angielski, zajęcia plastyczne, muzyczne, informatyczne, badawcze, zajęcia z fizjoterapeutą, logopedą, terapia psychologiczna oraz zajęcia korekcyjne;
4. Doskonalenie zawodowe  dla nauczycieli (studia podyplomowe  szczególnie w obszarze specjalistycznego wsparcia rozwoju dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych);
5. Cykl szkoleń związany z terapią sensoryczną  i terapią ręki.

Comments