Aktualności‎ > ‎

Drodzy Rodzice!

opublikowane: 11 mar 2020, 01:23 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 11 mar 2020, 06:52 ]

 W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, 

ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem,

o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.


Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy.

Inne istotne informacja znajdziecie Państwo na stronie ZUS 


https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033


ĉ
Przedszkole Karlino,
11 mar 2020, 04:30
Comments