Aktualności
Konkurs recytatorski "Słowiki"

opublikowane: 29 mar 2015, 01:19 przez Przedszkole Karlino

VIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI  DLA PRZEDSZKOLAKÓW „SŁOWIKI”

Regulamin

1. Organizatorzy konkursu:

·         Konkurs  Recytatorski dla Przedszkolaków „Słowiki” jest konkursem powiatowym skierowanym do wszystkich przedszkolaków z terenu powiatu białogardzkiego w wieku od 3 do 6 lat.

·         Organizatorem  konkursu jest Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Karlinie.

 

2. Cele konkursu:                                    

·         rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień dzieci przedszkolnych powiatu białogardzkiego;

·         stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla dzieci jak i ich przedszkoli;

·         integrowanie środowiska edukacyjnego;

·         propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i placówek wspierających uzdolnienia.

 

3. Zgłoszenie przedszkola do konkursu:

·         Warunkiem przystąpienia dziecka do konkursu jest dostarczenie karty zgłoszenia na  formularzu załączonym do regulaminu w ściśle ustalonym terminie do 07.04.2014 r.

·         Niedostarczenie kompletnego zgłoszenia lub nieterminowe zgłoszenie uniemożliwia udział  dziecka w  konkursie.

·         Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

·     Rodzice/Opiekunowie dzieci uczestniczących w konkursie wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby organizacji konkursu „Słowiki”.

 

4. Założenia organizatora:

·         każde dziecko recytuje jeden utwór poetycki  dostosowany do płci, wieku, temperamentu i upodobań;

·         utwory niezgodne z tematyką podaną w niniejszym regulaminie dyskwalifikują uczestnika konkursu przed jego rozpoczęciem;

·         o dyskwalifikacji uczestnika ze względu na niezgodność treści utworu z tematyką regulaminową decydują organizatorzy konkursu;

·         tekst recytowanego utworu należy dołączyć do karty zgłoszenia;

·         konkurs prowadzony jest metodą eliminacji;

·         eliminacje do finału przeprowadzone będą w przedszkolu do 17 kwietnia 2015r.

·         do finału czyli etapu powiatowego, przedszkole może zakwalifikować po 1 dziecku z każdej grupy wiekowej;

·         grupy wiekowe uczestników konkursu:

- 3 latki: dzieci urodzone w roku 2011,

- 4 latki: dzieci urodzone w roku 2010,

- 5 latki: dzieci urodzone w roku 2009,

- 6 latki: dzieci urodzone w roku 2008;

·         podczas finału komisja konkursowa wyłoni 4 laureatów po 1 z każdej grupy wiekowej;

·         wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa;

·         wyniki konkursu zostaną ogłoszone po przerwie.

 

5. Repertuar  obejmuje:

·         utwór prezentowany w całości lub fragmentach,

·         tematyka wybranych utworów: twórczość Juliana Tuwima

·         łączenie słowa z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem.

 

6. Kryteria oceny:

   Organizator konkursu powoła  jury, które dokona oceny prezentacji  utworów.

   Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem  następujących kryteriów:

·         stopień opanowania pamięciowego tekstu,

·         poprawne i płynne deklamowanie,

·         dobór repertuaru zgodny z regulaminem,

·         ogólny wyraz artystyczny.

 

Karty zgłoszeń prosimy złożyć u wychowawcy w grupie  do 07 kwietnia 2014

 

Finał odbędzie się  22  kwietnia 2015 roku, w  Domu  Kultury  w  Karlinie,  ul. Parkowa 1

                                              Początek konkursu godz. 10.00.

 

 

                                                                                                                                         Serdecznie zapraszamy  do udziału w  konkursie

Wspólne koncertowanie z Majką Jeżowską

opublikowane: 24 mar 2015, 10:49 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 26 mar 2015, 10:41 ]

Majka

Wspólne koncertowanie z Majką Jeżowską


Śpiew, pląsy i konkursy taneczny  to tylko kilka z atrakcji jakie zafundowała naszym przedszkolakom sławna wokalistka Majka Jeżowska.  Dzieci z grup: Pszczółki, Króliczki, Puchatki i Kangurki miały niepowtarzalną okazję wziąć udział w koncercie, na którym nie brakowało niespodzianek. Energiczna artystka, doskonale znająca potrzeby i specyfikę pragnień najmłodszych,  zadbała oto, aby dzieci w jej towarzystwie się nie nudziły.  Majka  zorganizowała  konkursy, w których nagrodą były plakaty z autografem, płyty   i inne ciekawe upominki. Nasza przedszkolna reprezentacja, odważnie i śmiało rywalizowała z innymi placówkami o uwagę gwiazdy , czego dowodem były przywiezione do przedszkola niespodzianki. Zaledwie kilka godzin spędzonych z Majką… wspomnienia na lata! Pamiętajcie, że „ Marzenia się spełniają! Tylko mocno, mocno, mocno w nie wierz!!!!”

Wyniki konkursu "Ozdoba Wielkanocna"

opublikowane: 20 mar 2015, 11:07 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 23 mar 2015, 07:13 ]

Ozdoby wielkanocne

Nagrody -ozdoby wielkanocneMiło nam poinformować, iż rozstrzygnięty został konkurs „Ozdoba Wielkanocna”, Który organizowało karlińskie przedszkole.  Celem konkursu było propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz stwarzanie okazji do działalności artystycznej. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie ponieważ przygotowane prace były wykonane niezwykle pomysłowo, z wielką starannością i ogromnym zaangażowaniem zarówno dzieci jak i ich opiekunów.  Jednakże każdy konkurs ma swoje zasady i musi być rozstrzygnięty zgodnie z przyjętymi kryteriami.  Po starannym zliczeniu wszystkich punktów przyznawanych przez oceniających prace, wyłoniono laureatów.


Grupa wiekowa 3 /4  latki

I miejsce

Hubert  Fedrau oraz opiekun Żaneta Fedrau,

Zuzia Stefańska oraz opiekun Małgorzata Stefańska.

II miejsce

Hania Szucka oraz opiekun Katarzyna Szucka,

Zuzanna Zarzycka oraz opiekun Anna Zarzycka.

III miejsce

Kacper Zapała oraz opiekun Aneta Mierkiewicz,

Adrian Fijałkowski oraz opiekun pani Bernadeta.

Grupa wiekowa 5 /6  latki

I miejsce

Ksawier i Antoś Habiniak oraz opiekun Kamila Dojka,

Julia Socka oraz opiekun Katarzyna Socka,

Oliwier Jurkowski oraz opiekun Ilona Jurkowska.

II miejsce

Tomasz Szakowski oraz opiekun Dorota Szakowska,

Zuzanna Koźbiał.

III miejsce

Zuzia Stolarek oraz opiekun Agnieszka Stolarek.

 

                                        Serdecznie gratulujemy zarówno laureatom jak i uczestnikom !!!

Wiosna jest już wśród nas !

opublikowane: 20 mar 2015, 09:50 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 20 mar 2015, 10:28 ]

Witamy wiosnę

Karlińskie przedszkolaki 20 marca przywitały wiosnę. Z tej okazji przygotowano specjalne przedstawienie, 
które obejrzeliśmy wspólnie w Domu Kultury. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na nadejście „Zielonej Wiosenki”. 
Tak też się stało. Przedszkolaków odwiedziła Pani Wiosna z ogromnym koszem kwiatów. 
Wszystkie przedszkolaki wyruszyły w pierwszy, wiosenny przemarsz ciesząc się delikatnymi promykami słońca goszczącymi tego dnia.

Ciesząc się z nadchodzących cieplejszych dni odwiedzili nas także podopieczni stowarzyszenia Droga. Oni też podzielali naszą radość z powodu budzącej się do życia przyrody. Śpiewając wspólnie piosenkę odebraliśmy od naszych gości symboliczną "wiosenną panienkę".

Zapisy do przedszkola

opublikowane: 15 mar 2015, 08:09 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 15 mar 2015, 08:09 ]

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola dzieci urodzonych w latach 2010 -2012

Zapisy na rok szkolny 2015/2016 trwają od 15 marca do 15 kwietnia

Karty zgłoszeń do pobrania dostępne są poniżej –w załączniku  oraz w przedszkolu.

Wypełnione karty zgłoszeń należy składać u dyrektora lub wicedyrektora 

w Przedszkolu Miejskim w Karlinie ul. Moniuszki 8  

Informujemy o  obowiązku  rocznego   przygotowania przedszkolnego  dzieci  5  letnich.

Istnieje możliwość zapisu dzieci  do oddziałów przedszkolnych 5 godzinnych – realizacja podstawy programowej wychowania  przedszkolnego oraz oddziałów całodziennych.

                                                                                                                                          Zapraszamy!

Przedszkolny przegląd talentów

opublikowane: 13 mar 2015, 07:29 przez Przedszkole Karlino

Przedszkolny przegląd Talentów

12 marca 2015 r. w Karlińskim Ośrodku Kultury w ramach ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Radosne Przedszkole” odbył się  „Przedszkolny Dzień Talentu”. 
W pokazach wzięło udział 11 rodzin oraz grupa 5-latków o nazwie Króliczki z Przedszkola Miejskiego w Karlinie.

Celem imprezy była prezentacja umiejętności dzieci przy współudziale opiekunów.

Nasze talenty

opublikowane: 10 mar 2015, 13:12 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 10 mar 2015, 13:13 ]

Każda grupa przedszkolna zaprezentowała swój "talent". Dowody tych wyczynów można obejrzeć w przygotowanym filmiku.
 Zapraszamy do obejrzenia naszych milusińskich ;)

Dzień talentu -podsumowanie

W gabinecie Pani Stomatolog

opublikowane: 9 mar 2015, 13:03 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 9 mar 2015, 13:07 ]

W gabinecie P. Stomatolog


Dnia 04.03.2015r. grupa "TYGRYSKI" wybrała się z wizytą do gabinetu stomatologicznego. Celem tej dydaktycznej wycieczki było przede wszystkim przełamanie obawy przed wizytą u stomatologa, a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Pani doktor przyjęła dzieci bardzo serdecznie, zapoznała z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, wyjaśniła jak leczy się zęby, pokazała dzieciom działanie sprzętu medycznego. Następnie pani stomatolog przeprowadziła pogadankę na temat mycia zębów, a także skontrolowała zęby ochotników. Na zakończenie dzieci wręczyły laurkę oraz kwiatka w ramach podziękowań.

Dzieci były bardzo zainteresowane wizytą w gabinecie i obiecały, że wrócą do niego odważnie z rodzicami.

Talenty Puchatków, Kangurków i Sówek

opublikowane: 18 lut 2015, 12:36 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 9 mar 2015, 13:08 ]


Puchatkowe talenty


Utalentowane Kangurki

Talenty Tygrysków

opublikowane: 17 lut 2015, 11:09 przez Przedszkole Karlino   [ zaktualizowane 9 mar 2015, 13:12 ]

Talenty Tygrysków


Tygryski zaprezentowały pokaz umiejętności tanecznych. 
Dzieci wykazały się wysokim poziomem umiejętności artystycznych dzięki starannym przygotowaniom  pani instruktorki. To Ona, w wielu głowach przedszkolaków 
zaszczepiła marzenie o związaniu swojej przyszłości z tańcem.

1-10 of 52